Phân tích pháp lý hợp đồng hợp tác kinh doanh của bất động sản Nhật Nam

– Luật Đầu tư năm 2014 quy định:
“Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC ( Business Cooperation Contract )) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế” (khoản 9 Điều 3).

“Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự” (khoản 1 Điều 28).

– Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về hình thức của hợp đồng như sau:
“Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định.

Như vậy, Công ty A có thể ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với B mà không thành lập tổ chức kinh tế (theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2014). Pháp luật hiện hành không quy định về việc hợp đồng BCC phải được công chứng, chứng thực. Cho nên, hợp đồng BCC không nhất thiết phải công chứng hoặc chứng thực và vẫn có giá trị pháp lý.

Hợp đồng hợp tác từ bất động sản Nhật Nam:

————————–

Bất động sản Nhật Nam – Nơi kiến tạo những tinh hoa
Website : nhatnam.group
Hotline: 0972.222.897 
Địa chỉ: 

  • 54 Ngô Thị Thu Minh, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM 
  • Tòa nhà CIC, số 2/219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *