Hợp đồng hợp tác kinh doanh đảm bảo 100% quyền lợi cho nhà đầu tư

Căn cứ vào các quy định luật hiện hành về luật dân sự và luật thương mại cũng như điều 9 và 10 trong hợp đồng hợp tác kinh doanh, bất động sản Nhật Nam luôn đảm bảo 100% an toàn nhà đầu tư.

Căn cứ theo Luật dân sự, luật thương mại cũng như nhu cầu và năng lực hiện tại của doanh nghiệp, nếu phát sinh tranh chấp thì cần theo luật và tòa án kinh tế sẽ chịu trách nhiệm hành xử nếu công ty làm sai với hợp đồng quy định.

Phần thắng chắc chắn thuộc về nhà đầu tư.
Nên Nhà đầu tư hoàn toàn tự tin về việc góp vốn cùng Nhật Nam.

Hop Dong Hop Tac Kinh Doanh Bds Nhat Nam 2
Hợp đồng hợp tác kinh doanh _ Bất động sản Nhật Nam

Luật dân sự
1. Khái niệm
Luật dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, chuyên giải quyết những cuộc tranh chấp giữa các cá nhân và các tổ chức mà trong đó bên chịu thiệt hại sẽ nhận được bồi thường.

2. Bản chất
Mang tính luật tư

3. Đối tượng điều chỉnh
Đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự là quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân trong các giao lưu dân sự.

4. Phương pháp điều chỉnh “Luật Dân sự điều chỉnh các quan hệ pháp luật dân sự theo phương pháp:
– Phương pháp bình đẳng về mặt pháp lý giữa các chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật dân sự.
– Phương pháp tự định đoạt của các chủ thể trong việc tham gia vào các quan hệ dân sự.
– Phương pháp tự chịutrách nhiệm của các chủ thể
– Tham gia quan hệ pháp luật dân sự”

5. Chế tài
Chế tài trong pháp luật dân sự mang tính đa dạng, có nhiều hậu quả pháp lý khác nhau để áp dụng cho từng hành vi vi phạm tương ứng. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà áp dụng chế tài mang tính tinh thần như xin lỗi, cải chính hay chế tài mang tính vật chất như hoàn trả, bồi thường thiệt hại,phạt vi phạm hợp đồng…

Hop Dong Hop Tac Kinh Doanh Bds Nhat Nam
Hợp đồng hợp tác kinh doanh _ Bất động sản Nhật Nam

Đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh của Nhật Nam, phần thắng chắc chắn thuộc về nhà đầu tư.
Nên Nhà đầu tư hoàn toàn tự tin về việc góp vốn cùng Nhật Nam.

————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ nhanh