Cách đặt mục tiêu SMART theo 5 nguyên tắc

Mục tiêu SMART (Thông minh) là gì?
S.M.A.R.T là tên viết tắt các chữ đầu của 5 bước:
Và để có một mục tiêu thông minh thì khi đặt mục tiêu bạn phải hội đủ 5 yếu tố sau .
S – Specific : Cụ thể, dễ hiểu.
M – Measurable : Đo lường được
A – Attainable : Có thể đạt được
R – Relevant : Thực tế
T – Time-Bound : Thời gian hoàn thành

Ví dụ :

  • (1) Mình nặng 95 kg, mục tiêu của mình là tới năm 2016 giảm còn 71kg . ( Đây chưa phải là mục tiêu, nó không rõ ràng )
    Phải là :
  • (2) Hôm nay ngày 03/02/2015, mình nặng 95 kg, mỗi tháng mình sẽ giảm 2kg, đến ngày 03/02/2016 mình sẽ giảm 24 kg còn nặng 71kg.
  • (2) nhìn sơ qua cũng giống như (1), nhưng khác ở chỗ là nó rõ ràng, cụ thể mỗi tháng giảm bao nhiêu, có mốc thời gian từng tháng, còn ở (1), bạn lấy mốc thời gian theo năm, vậy ngày nào ? tháng nào? bạn sẽ bắt đầu giảm cân ? .

 

 

Liên hệ nhanh