Xã Lợi Thuận, Tây Ninh 3

Sát bên các khu vui chơi giải trí lớn,
Các Casino khổng lồ bên kia cửa khẩu ???? với chỉ vài phút là bạn đã bước vào sảnh đặt tiền

Những lô đất này của chúng ta tới đây dùng kinh doanh dịch vụ khách sạn thôi đã đủ lợi nhuận sẻ chia

Những lô đất này của chúng ta tới đây dùng kinh doanh dịch vụ khách sạn thôi đã đủ lợi nhuận sẻ chia

Bando Bdsnhatnam
Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020