Xã Lợi Thuận, Tây Ninh 1

Vị trí: Thuận Tây, Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh

Diện tích từng sổ: 100m² – 200m²