Đất nền tại trung tâm khu phố 5, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc.

  • Đất nền đã ra sổ tại trung tâm khu phố 5, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc.
  • Của chính gia đình chủ tịch Thúy.
  • Giá trung bình 50-100tr/m2.
  • Chưa bán. Để làm tài sản cho Nhật Nam tương lai.