Báo pháp luật đưa tin về công ty BĐS Nhật Nam – hướng đến tập đoàn đa quốc gia 2030

CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN NHẬT NAM Tầm nhìn 2030 sẽ trở thành 1 tập đoàn đa quốc gia sứ mệnh kết nối 4 triệu kiều bào trên toàn cầu đón dòng ngoại hối về Việt Nam ứng dụng công nghệ 4.0 vào phát triển doanh nghiệp.
Tạo nên giá trị gia tăng góp phần đưa đất nước ngày càng thịnh vượng.

Nguồn báo pháp luật: https://tvphapluat.vn/video/bat-dong-san-nhat-nam-tu-tin-ung-dung-cong-nghe-de-don-dau-chu-ky-tang-truong-kinh-te-2019-23375/

Xem thêm các gói đầu tư của công ty Nhật Nam: https://nhatnam.group/bang-lai-suat/

Liên hệ nhanh